Blog

OTA-S d.o.o.

Brilejeva ulica 15
1000 Ljubljana

Tel.: 05 90 54 295

Poslovna enota v Litiji

PE Litija
Zasavska cesta 3
1270 Litija

Tel.: 01 898 74 43
Faks: 01 898 74 43

Nov kontni okvir in priporočen kontni načrt 2016

Za poslovno leto 2016 (in kasnejÅ¡a) veljajo nekatera nova računovodska pravila. Skladno z določbami ZGD-1 je raba kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter druÅ¡tva in invalidske organizacije obvezna. Nov kontni okvir je bil objavljen v Ur.l. RS Å¡t. 107/2015. Povezava :  http://https://www.uradni-list.si/1/index?edition=2015107

Slovenski inÅ¡titut za revizijo pa je za tiste, ki so že dosedaj uporabljali priporočen kontni načrt, objavil posodobljeno verzijo kontnega načrta, skladno z novim kontnim okvirjem. Povezava : http://www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/enotni-kontni-nacrt-gd.pdfVse objave
računovodstvo in računovodske storitve

Računovodstvo

Zanesljive računovodske storitve za
večja in manjša podjetja, ki so popolnoma
prilagojene vašim potrebam.

davčno svetovanje podjetjem

Davčno svetovanje

Naši strokovnjaki poskrbijo, da vaše
davčne obveznosti zmanjšamo na
minimum in vam zagotovimo občutne letne prihranke.

finančno poslovni nasveti

Poslovno in finančno
svetovanje

Sprejemajte prave poslovne odločitve, ki
vam bodo prinašale dobiček in skrbele za
optimizacijo vašega poslovanja.