Računovodske storitve

Urejene finance za uspešno poslovanje

Dobro urejeno računovodstvo je temeljni kamen vsakega podjetja, saj poskrbi za pregledno, jasno in zanesljivo urejene računovodske knjige ter hkrati obvaruje pred sprejemanjem napačnih poslovnih odločitev. Lastno računovodstvo je za mnoga podjetja predrago, zato je sodelovanje s strokovnjaki, kot jih najdete v podjetju OTA-S d.o.o., prava in najbolj optimalna odločitev.

Vse naše stranke in poslovne partnerje obravnavamo celostno in poskrbimo, da na nas zares lahko računate kot na partnerja, ki je pravzaprav del vašega podjetja. Naše ključne prednosti so zanesljivost, natančnost in hitra odzivnost, saj vam lahko v vsakem trenutku pomagamo in podamo informacije, ki jih potrebujete.

V podjetju OTA-S vam zagotavljamo sledeče računovodske storitve:

 • storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • storitve vodenja analitičnih evidenc osnovnih sredstev
 • obračun stroškov dela (plače in nadomestila, avtorski honorarji, izplačila po najemnih in podnajemnih pogodbah, obračuni nagrad vajencem, ipd ...) ter oddaja vseh zakonsko predpisanih dokumentov
 • obračun obveznih dajatev državni upravi (davek na dodano vrednost, davek iz dobička, davek iz dejavnosti in druge dajatve)
 • poročanje za statistiko finančnih računov
 • izdelava računovodskih izkazov za poslovne in statistične namene
 • periodična poročila o uspešnosti poslovanja na željo stranke (mesečna, trimesečna ali polletna poslovna poročila)
 • vodenje blagovnega knjigovodstva
 • vodenje stroškovnega knjigovodstva
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • arhiviranje poslovne dokumentacije
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi

Zahtevajte ponudbo po vaši meri!

MINI paket

Paket OPTIMUM

RAZŠIRJENI paket

računovodstvo in računovodske storitve

Računovodstvo

Zanesljive računovodske storitve za
večja in manjša podjetja, ki so popolnoma
prilagojene vašim potrebam.

davčno svetovanje podjetjem

Davčno svetovanje

Naši strokovnjaki poskrbijo, da vaše
davčne obveznosti zmanjšamo na
minimum in vam zagotovimo občutne letne prihranke.

finančno poslovni nasveti

Poslovno in finančno
svetovanje

Sprejemajte prave poslovne odločitve, ki
vam bodo prinašale dobiček in skrbele za
optimizacijo vašega poslovanja.