Računovodske storitve

Paket OPTIMUM

  • Knjiženje prejetih in izdanih računov, bančnih izpiskov, obračun potnih nalogovv
  • Obračun davka na dodano vrednost (mesečni ali trimesečni)
  • Obračun osnovnih sredstev z mesečno amortizacijo
  • Obračun plač, avtorskih, najemnih in podjemnih pogodb z zahtevanimi poročili za AJPES in DURS ter prispevkov za samozaposlene
  • Izdelava zaključne bilance ter davčne bilance, in oddaja vse predpisanih dokumentov na AJPES in DURS
  • Redno obveščanje stranke o spremembah na računovodsko – davčnem področju (zakonodaja, predpisi, smernice, ...)
  • Dostop do informacijsko-računovodskega sistema preko varne internetne povezave (e – računovodstvo)
  • Mesečni izkaz poslovnega izida ter vpisi v lastne razpredelnice z možnostjo mesečnega spremljanja različnih ekonomskih kategorij
  • Izdelave dokumentacij za potrebe odobritve bančnih posojil (projekcije denarnih tokov, izpolnjevanje bančnih predlog, ...)
  • Izdelava in oddaja različnih ostalih zakonsko predvidenih dokumentov (statistika finančnih računov - SFR, poročilo SKV, SN 11, 22, 44 in 55 za Banko Slovenije, ...)

Zahtevajte ponudbo!

računovodstvo in računovodske storitve

Računovodstvo

Zanesljive računovodske storitve za
večja in manjša podjetja, ki so popolnoma
prilagojene vašim potrebam.

davčno svetovanje podjetjem

Davčno svetovanje

Naši strokovnjaki poskrbijo, da vaše
davčne obveznosti zmanjšamo na
minimum in vam zagotovimo občutne letne prihranke.

finančno poslovni nasveti

Poslovno in finančno
svetovanje

Sprejemajte prave poslovne odločitve, ki
vam bodo prinašale dobiček in skrbele za
optimizacijo vašega poslovanja.